การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหมายถึงการใช้ธรรมาชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และยาวนานที่สุด

      คนเราก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบไม่ได้ตั้งใจก็มีนะ อย่างเช่นการปลูกพืชผัก ใช้วัวใช้ความยไถนาเป็นการเพิ่มปุ๋ยจากมูลสัตว์เลห่านั้นให้ดิน แต่....มันยังไม่พอต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ดี เพราะฉะนั้นพวกเราจำเป้นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากๆนะ ^^

    นอกจากนี้นะ  สิ่งแวดล้อมทั้งหมดล้วนแต่มีความสัมพันธ์กันเป็นระบบ หากส่วนใดส่วนนึงถูกทำลาย ส่วนที่เหลือก็จะพลอยแย่ไปด้วย  เพราะมันเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏสิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ ถ้าหากเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านเดียวโดยไม่ใส่ใช่ที่เหลือ สุดท้ายมันก็จะส่งผลกระทบต่อกันทั้งหมดนั่นเอง

 

สื่งแวดล้อมแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆนะ คือ

 

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ดิน น้ำ ต้นไม้ ใบหญ้า ที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละ

 

อีกอย่างก็คือที่มนุษย์สร้างขึ้น อันนี้ค่อนข้างจะใกล้ตัวเราหน่อย เพราะมันคือ ตึกรา บ้านช่อง ที่เราอาศัยอยู่กันนั่นเอง

 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

   มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นในอดีตปัญหาเรื่องความสม ดุลย์ของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้คนในยุคต้น ๆ นั้น มีชีวิตอยู่ใต้อิทธิพลของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติสามารถปรับดุลย์ของตัวเองได้  

    แต่แล้ว....เมื่อกาลเวลาผ่านมาจนกระทั้งถึงระยะเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมา (ระยะสิบปี) ซึ่งเรียกกันว่า "ทศวรรษแห่งการพัฒนา" นั้น ได้เกิดมีปัญหารุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในบางส่วนของโลกและปัญหาพวกนี้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกประเทศทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา เช่น

      

 ปัญหาทางด้านภาวะมลพิษที่เกี่ยวกับน้ำ

       

ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายและหมดไปอย่างรวดเร็ว เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ ป่าไม้ พืช สัตว์ ทั้งที่เป็นอาหารและที่ควรจะอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษา

         

ปัญหา ที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและชุมชนของมนุษย์ เช่น การวางผังเมืองและชุมชนไม่ ถูกต้อง ทำให้เกิดการแออัดยัดเยียด ใช้ทรัพยากรผิดประเภทและลักษณะ ตลอดจนปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมและปัญหาจากของเหลือทิ้ง และ ขยะ

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากเว็บ  http://www.thaigoodview.com/node/49437

และ http://202.28.94.60/webcontest/2551/g36/main5.html

ก่อนจะจากกันจากเอนทรี่นี้

ขอย้ำหน่อยนะว่าเราดำรงชีวิตอยู่ได้จากการใช้ธรรมชาติพวกนี้ เพราะฉะนั้นพวกเราก็ควรจะอนุรักษ์มันด้วยนะ ^^

ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเราเอง...

Comment

Comment:

Tweet

Obstetrician Vitalia is addicted to it karate, matchstick modeling. And lastly what she appreciate the most is discovering and making your way to different towns, cities and foreign territories in particular to Borgomanero -- Italy.

#485 By http://www.hifideo.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-17 15:02

Hello!
cialis , cialis , viagra , cialis , viagra ,

#484 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-02 11:26

Hello!
oder viagra , order cialis , viagra pills online , cheap cialis pills ,

#482 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-01 03:47