หลังจากที่ลงข่าวเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนมาสักพักนึงแล้ว
จะขอเปลี่ยนบรรยากาศโดยนำเสนอข่าวในด้านบวกบ้าง
(ที่ไม่ใช่ข่าวปัญหาโลกร้อน)
 
ข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนึง..
 
ซึ่งทุกคนคงรู้จักกันดี
 

Stanford University!!

 
หรือจะเรียกใหม่ว่า...
 

Stanford University มหาวิทยาลัยจักรยาน?

 
มีข่าวเล็กๆ ใน Bikeradar เวปจักรยานของสื่อยักษ์ใหญ่ในอังกฤษ กล่าวถึงมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในอเมริกาหากใครไม่รู้จัก ก็ให้นึกถึงว่านี่คือมหาวิทยาลัยที่ไทเกอร์วู๊ด เคยเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Palo Alto ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
(ที่ตั้งของ สำนักงานใหญ่ Facebook และแหล่งกำเนิดบริษัทคอมพิวเตอร์ ฮิวเลตต์แพคการ์ด)

ปีนี้ League of American Bicyclists ได้ประกาศ รายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จำนวน 20 แห่ง ทั่วอเมริกา ทั้งหมดนี้มีเพียง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ที่ได้รับรางวัลในระดับ Platinum ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด เกณฑ์การให้คะแนนของสถานศึกษา และเมืองจะเป็นแบบเดียวกัน

ซึ่งประกอบด้วย 5 แนวทาง ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิศวกรรม, การให้ความรู้แก่ประชาชน, การกระตุ้นให้ผู้อาศัยในเขตกระหนัก, การออกกฎหมายบังคับใช้ และการวางแผนอย่างเป็นระบบ

สแตนฟอร์ดได้เริ่มดำเนินการแผนงานด้านจักรยานตั้งแต่ปี 1891 หรือเมื่อยี่สิบปีก่อน

ปัจจุบันมีผู้ใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยต่อวันเฉลี่ย จำนวน 13,000 ราย Adriadne Scott ผู้รับผิดชอบงานด้านจักรยาน ของมหาวิทยาลัย (School's Bicycle Program Coordinator) ได้กล่าวว่า

"ได้ดำเนินการทั้งกระตุ้น ปลุกเร้า ให้รางวัล และเสนอโปรแกรมต่างๆอย่างต่อเนื่องแกประชากรชาวมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ การให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้จักรยาน"

โปรแกรมหลักๆ ที่ดำเนินการ เช่น การให้การอบรมด้านความปลอดภัยในการใช้จักรยานเดือนละ 2 ครั้งโดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ขายหมวกกันกระแทกในราคาพิเศษแก่สมาชิก ให้ผู้ที่ถูกโทษปรับเมื่อทำผิดกฎจราจรเข้ารับการฝึกอบรม แทนการเสียเงินค่าปรับซึ่งทำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางเป็นมิตรต่อ จักรยาน

นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่ช่วยผู้ใช้จักรยานเป็นยานพาหนะสัญจร ได้รับสิทธิบางอย่างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น มีที่จอดจักรยานที่ปลอดภัยไม่เสียเงิน มีโปรแกรมเพื่อนร่วมปั่น ให้ล๊อคเกอร์สำหรับเก็บจักรยานหรือเสื้อผ้าแก่ผู้ใช้ฟรีๆ

ชมรมจักรยานของมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในชมรมจักรยานมากกว่า 7,000 คน ซึ่งสมาชิกทั้งหมดได้แสดงเจตจำนงที่จะใช้จักรยานในการสัญจรไปมา แทนการใช้รถยนต์เป็นหลัก

ผลที่เกิดขึ้นพิสูจน์ ได้ว่าประสบความสำเร็จ เมื่อดูจากตัวเลขรถยนต์ที่มีคนขับคนเดียวจะมีจำนวนลดลงจาก 72 % ในปี 2002เป็น 48 % ในปี 2010 และจำนวนผู้ใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของมหาวิทยาลัยเพิ่มเป็นจำนวน 21.7 %

The League of American Bicyclist พยายามกระตุ้นเมือง ชุมชน แหล่งธุรกิจ หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เริ่มโปรแกรมจักรยานมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งโปรแกรมสำหรับมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว แม้ว่าหลายแห่งจะดำเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ก็ต้องเข้าไปชี้แนะวางแผนให้กว้างขวางและกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อตัวชุมชน ผู้อาศัย หรือผู้มาเยือน ได้รับประโยชน์ทั่วหน้ากัน

ยังมีมหาวิทยาลัยอีกสามแห่งใน California ที่ได้รับรางวัลพร้อมกันในปีนี้ในระดับ Gold คือ University of California at Davis, University of California at Santa Barbara และ California State Long Beach

รัฐ California เป็นเขตที่มีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน ชุมชนหลายแห่งในรัฐ California ก็พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยาน Mega Cahill เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของ League of American Bicyclists ได้บอกไว้ รวมทั้งเสริมว่า มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้มีความพร้อมก่อนที่ League จะเริ่มโปรแกรมสำหรับมหาวิทยาลัย

ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นนอกแคลิฟอร์เนีย เช่น Colorado State University, Portland State University, University of Arizona, University of Oregon, University of Minnesota, Twin Cities, University of Washington และ University of Wisconsin at Madison ( ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของอเมริกา (หากใครสนใจวัฒนธรรมของประชากรแถบ north-west ให้หาอ่านจากนิตยสารสารคดี ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงรากของการเป็นนักอนุรักษ์ ของคนแถบนี้ - ผู้แปล) )

Scott ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่มหาวิทยาลัยอื่น ที่ต้องการดำเนินนโยบายด้านความเป็นมิตรกับจักรยานโดยทาง league ร่วมออกแบบแนวทางกับมหาวิทยาลัย โดยต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายหน่วยงานภายใน เพื่อวางแผนอย่างที่สแตนฟอร์ดจะต้องร่วมมือกัน ตั้งแต่หน่วยงานพลังงาน หน่วยวางแผนเพื่อความปลอดภัย หน่วยแผนที่และบันทึก รวมทั้งหน่วยงานป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุของโรงเรียนแพทย์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน

การวัดเปรียบเทียบการดำเนินงาน หรือ Benchmarking กับแนวทางหลัก ที่เมืองที่ได้รับรางวัลดำเนินการ ถือเป็นแนวทางในการเริ่มต้นสำหรับเมืองเล็กๆ ในแต่ละท้องถิ่น ของประเทศต่างๆ ที่จะเลียนแบบแล้วไปออกแบบดำเนินการ โดยใช้ตัวชี้วัดที่มีมาวางเป็นเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้การพัฒนาทำได้ด้วยตัวเอง

League of American Bicyclists ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดอันดับเมือง หรือ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในอเมริกา โดยการตั้งเกณฑ์การให้คะแนนไว้ เมื่อสถานที่แห่งใดสามารถดำเนินการได้เข้าเกณฑ์ ก็จะได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้จะมีระดับของรางวัลตามคะแนนที่ได้รับ

นอกจากจะให้คะแนน เขาจะมีขั้นตอนวิธีในการทำงานที่กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้แต่ละสถานที่ดำเนินกิจกรรมไปให้ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การประกาศคะแนนแบบนี้นอกจาก League แห่งนี้ นิตยสารบางฉบับ เช่น BICYCLING ก็ได้มีการประกาศ ส่งเสริมสนับสนุนด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก..

edit @ 22 Jul 2011 18:57:01 by Lunel&Liping

Comment

Comment:

Tweet

Chess Gamer Vitalia enjoys it martial arts coaching, geocaching. Her inspiration most often comes from exploring and visiting different countries just like Awali.

#208 By http://www.kayatch.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-18 05:13

{
http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp

#207 By http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp (121.205.244.181|121.205.244.181) on 2014-06-06 13:07

I have recently started a blog, the information you provide on this web site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. "A physicist is an atom's way of knowing about atoms." by George Wald.
???? http://goo.gl/NFnEuj

#206 By http://goo.gl/NFnEuj (72.46.134.171|72.46.134.171) on 2014-01-15 14:53

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
Moncler Verkauf Mann http://dev.mitmachen-ehrensache.jugendstiftung.de/Moncler-Jacken-outlet/Moncler-doudoune-c-174.html

#205 By Moncler Verkauf Mann (121.205.213.163) on 2013-11-15 00:36

You are able to stop in always.
ugg boots http://www.jamesrigby.co.uk/node/18

#204 By ugg boots (23.244.125.125) on 2013-11-15 00:23

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
moncler femme http://www.veritonsoftware.com/moncler-France/moncler-jacken-c-32.html

#203 By moncler femme (121.205.213.163) on 2013-11-14 00:50

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
Gorra Oakland Athletics http://www.mpsbb.info/es-almacenar/Gorra-Oakland-Athletics.html

#202 By Gorra Oakland Athletics (110.85.114.22) on 2013-11-14 00:01

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
Zapatos D&G Mujer http://www.olsbbsr.org/es-categoria/Zapatos-D&G-Mujer.html

#201 By Zapatos D&G Mujer (117.26.77.216) on 2013-11-13 18:38

Sueter Chanel Mujer
Pantalones Lacoste http://www.rcawashington.org/es-comprar/Pantalones-Lacoste.html

#200 By Pantalones Lacoste (117.26.77.216) on 2013-11-13 13:57

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
Sueter Polo Hombre http://www.teomalife.pe/tiendas-es/Sueter-Polo-Hombre.html

#199 By Sueter Polo Hombre (110.85.113.138) on 2013-11-13 07:32

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
womens blazers nike http://ethanssin.com/nike-blazer/womens-blazers-nike.html

#198 By womens blazers nike (222.77.212.65) on 2013-11-13 02:39

Sueter Hermes Hombre
Pantalones Boss http://www.rcawashington.org/es-comprar/Pantalones-Boss.html

#197 By Pantalones Boss (110.85.106.103) on 2013-11-12 22:28

Many your fat in your diet has to be monounsaturated and even polyunsaturated extra fat, that happen to be within avocados, walnuts, pecans, peanuts, olives together with canola, olive not to mention peanut herbal oils.
celine bags sale http://www.curiousitivity.com/node/4

#196 By celine bags sale (23.88.201.87) on 2013-11-12 12:40

Camisas Armani
Pantalones Paul&Shark Hombre http://www.taxbingo.com/categoria-es/Pantalones-Paul&Shark-Hombre.html

#195 By Pantalones Paul&Shark Hombre (110.85.106.103) on 2013-11-12 09:28

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
piumino moncler http://dieselsindo.com/Moncler-doudoune-Denmark/moncler-piumini-p-26.html

#194 By piumino moncler (120.37.211.67) on 2013-11-12 03:54

Jeans Burberry Hombre
<a href="http://outwardboundindo.org/es-tiendas/Chaquetas-Burberry-Hombre.html" title="Chaquetas Burberry Hombre">Chaquetas Burberry Hombre</a>

#193 By Chaquetas Burberry Hombre (222.77.227.227) on 2013-11-11 04:44

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
Jean G-Star Hombre http://www.gpigroup.net/es-venta/Jean-G-Star-Hombre.html

#192 By Jean G-Star Hombre (27.159.231.14) on 2013-11-11 04:27

Camisetas Polo Hombre
Camisas D&G Hombre http://flightyatra.net/salida-es/Camisas-D&G-Hombre.html

#191 By Camisas D&G Hombre (27.159.231.14) on 2013-11-11 03:28

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
svart Ugg http://www.foundationsmysore.com/ugg-boots-outlet-Norway/Ugg-clearance-p-82.html

#190 By svart Ugg (110.86.185.109) on 2013-11-11 02:51

Hi! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!
????&???????? http://brand.npobit.com/pumps-and-sandals

#189 By ????&???????? (62.210.202.235) on 2013-11-10 05:27

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
nike blazers office http://ethanssin.com/nike-blazer/nike-blazers-office.html

#188 By nike blazers office (27.159.229.85) on 2013-11-10 04:52

Your Texas Fado Irish Club can be offered day by day for supper and dinner time.
jennymanbeck.com http://www.jennymanbeck.com

#187 By jennymanbeck.com (23.244.230.118) on 2013-11-07 20:10

Greetings from Ohio! I'm bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!
????? ??? ?? http://brand.hwawey.com/diesel-bag-wallet-clothes

#186 By ????? ??? ?? (62.210.202.235) on 2013-11-07 17:48

Hi to every one, it's truly a pleasant for me to go to see this web page, it consists of important Information.
mulberry alexa bag http://www.bakernisbet.co.uk/images/mulberry/index.asp?id=6

#185 By mulberry alexa bag (63.141.253.242) on 2013-11-07 16:03

I just structured many of these and i am absolutely sure they can wear adequately equally!!! We would Tremendously RECOMMENED THESE! wow items winner it that national park just read the simple!!! design, nice Great-looking...You can not ask you for further.....

#184 By wow items (62.210.200.93) on 2013-11-07 09:49

I feel buy wow gold are adorable, fashion, and very nice.

#183 By buy wow gold (62.210.200.93) on 2013-11-07 09:49

I stubled onto buy wow gold us unbelievably nice and highly trend. I couldn't bring in footwear through buy wow gold us. On the other hand, since i have possess lower limb challenges, some more help is normally a necessity to provide buy wow gold us all the time concerning hard ground.

#182 By buy wow gold us (62.210.200.93) on 2013-11-07 09:49

My best option is be aware of.Inches If you agree obliged to convey you bet towards just one more committee standing and unneeded get together, say, "My lifestyle is actually full right away.
moncler jackets outlet http://www.lavenderhousebb.com

#181 By moncler jackets outlet (23.244.230.120) on 2013-11-06 22:33

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
little kids uggs on sale http://www.hildredcomputers.com

#180 By little kids uggs on sale (222.77.226.78) on 2013-11-06 17:53

Inside the initial spot, each the rich along with the lousy are a great deal more most likely to consider a shower at the outside doorway. The rich man are washing by themselves outdoors to be able to distinct up other women' odor in the event of disclosing any clues or traces in front of their wives. Whilst the weak snake don't manage a set of shower facility to ensure that they generally have the drinking water from neighbors' pumps..
jimmy choo ugg press release http://www.sushiworks.co.uk/jimmy-choo-ugg-press-release.html

#179 By jimmy choo ugg press release (112.111.160.23) on 2013-11-05 15:25

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
longchamp bag nordstrom http://www.aldenterestaurant.com/longchamp-outlet/longchamp-bag-nordstrom.html

#178 By longchamp bag nordstrom (27.159.238.74) on 2013-11-05 15:16

I went to verify within the condition from the apartment now. What this normally requires is me reminding F that I have now requested once a week given that June for that tiles to become taken from the wall in the kitchen mainly because I usually do not want beige floor tiles to the wall having a shiny black and white kitchen. Once a week considering the fact that June, I've also requested for that radiator to become eliminated from kitchen considering I need to place a shelving units there and given the kitchen area is tinier than the usual postage stamp I truly don't have to have the heating on when I will aready be perspiring in the warmth with the oven/hob..
ugg cargo iii leather http://www.echange4645/ugg-cargo-iii-leather.html

#177 By ugg cargo iii leather (175.44.59.111) on 2013-11-05 12:35

Every player features a ball and once the mentor claims go, he starts to jog absent from your players rather slowly but stays far enough in front of your gamers that he does not get caught to simply. Because the players get close sufficient for the coach while still dribbling, they take pictures to endeavor to hit the coach using the ball. This drill teaches ball managing and gets them began using the transition from dribbling to shooting...
ugg bailey button fruit punch http://www.tomichwines.com/ugg-bailey-button-fruit-punch.html

#176 By ugg bailey button fruit punch (175.44.31.109) on 2013-11-05 03:38

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
new era 59fifty hats wholesale http://www.sandramurillo.com

#175 By new era 59fifty hats wholesale (110.85.74.148) on 2013-11-04 08:12

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
moncler preis http://alakhbaragency.org/moncler-outlet-it/moncler-preis.html

#174 By moncler preis (121.205.247.62) on 2013-11-04 07:31

Components (Serves 4)400g smoked bacon500ml water500g pears100g raisins500ml buttermilk2 tablespoons flour3 tablespoons sugarMethodBring the water using the bacon to boil, go over and cook dinner for two hours. Peel the pears and eliminate their cores, then slice them into rings. Remove the bacon from the h2o, add the pears and raisins and let them cook for about ten minutes.
ugg boots on ebay size 5 http://www.tomichwines.com/ugg-boots-on-ebay-size-5.html

#173 By ugg boots on ebay size 5 (175.44.30.143) on 2013-11-04 01:50

Each of the thoughts with this muscle tissue join up in concert in making the add-on in the high heel often called the particular Calf msucles and it is one common web site of injury.
celine bag http://www.curiousitivity.com

#172 By celine bag (120.37.238.181) on 2013-11-03 22:30

Just a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding layout.
?????? ???????? http://www.kaminorthwatch.com/louis-vuitton-wristwatch-jp-2.html

#171 By ?????? ???????? (62.210.202.26) on 2013-11-03 11:47

????????????????????????????????????????????? | Think To Green
sale nike blazers http://ethanssin.com/nike-blazer/sale-nike-blazers.html

#170 By sale nike blazers (120.43.4.30) on 2013-11-03 07:07

We are happy the best way he is fighting the particular underhand behaviour and self-centeredness connected with Walls Streets individuals sense these are valued at thousands and tend to be possibly not.
www.curiousitivity.com/node/4 http://www.curiousitivity.com/node/4

#169 By www.curiousitivity.com/node/4 (23.244.230.98) on 2013-11-02 10:09

Your web site is really useful. Many thanks for sharing. By the way, how could we keep in touch?

#168 By soldes bottes fourrées (219.136.102.208) on 2013-11-01 15:41

I think this is a real great article post.Really looking forward to read more. Want more.

#167 By bottes bocage promo (219.136.102.208) on 2013-11-01 09:08

Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!
????? ????? http://www.rdhdesigns.com/columbia?????-japan-8.html

#166 By ????? ????? (62.210.202.243) on 2013-11-01 05:25

มาดูสิว่าต่างประเทศเขาช่วยโลกร้อนกันยังไงบ้าง | Think To Green <a href="http://www.kbbottlecaps.com/giubbotti-moncler-it/moncler-jackets-2011.html" title="moncler jackets 2011">moncler jackets 2011</a>

#165 By moncler jackets 2011 (216.244.75.215, 58.252.56.148) on 2013-11-01 02:30

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?
??? ?????? ?? http://watch.stuartbrandt.com/gucci-mens-ladies-watch-16.html

#163 By ??? ?????? ?? (62.210.202.241) on 2013-10-31 05:51

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However imagine if you added some great visuals or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos, this blog could undeniably be one of the best in its field. Terrific blog!
???? ??? ??? http://watch.stuartbrandt.com/bvlgari-famous-style-watch-11.html

#163 By ???? ??? ??? (62.210.202.241) on 2013-10-31 05:51

Hi there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!
????? io http://watches.saigonbaotin.com/?????-orient-japan-6.html

#162 By ????? io (62.210.202.243) on 2013-10-31 05:27

Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue solved soon. Cheers
????????? ??? http://www.flashead.com/?????????birkenstock-boot-5.html

#161 By ????????? ??? (62.210.202.241) on 2013-10-31 04:55

Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
??????? http://www.zg2w.com/

#160 By ??????? (62.210.202.241) on 2013-10-31 03:46

Very interesting subject , appreciate it for posting . "The height of cleverness is to be able to conceal it." by Francois de La Rochefoucauld.
?????????? ?? http://www.qhdeg.com/hunting-world-qhdeg-21.html

#159 By ?????????? ?? (62.210.202.26) on 2013-10-31 00:59

Lunel&Liping View my profile